درباره من
آری، آری، زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست

گر بیفروزیش

رقص شعله اش در هر کران پیداست

ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست

در دنیای مادی گرا و خالی از عشق این روزها گاهی احساس می کنم  مرده ام و در سیستم اتوماسیونی تبدیل به رباتی شده ام که زبان انسانیت را نمی فهمم عشق نمی فهمم و مفاهیم برای من دیکته شده است.و تنها ،چیزی می تواند مرا خوشحال کند که چشمانم تعریفی برای آن داشته باشند.آن هم نه هر تعریفی... یک تعریف دیکته شده... تعریفی که همیشه از آن رنج می برم...

مد...

 کلاس...

کدام کلاس؟؟؟؟؟؟

دانشگاه هم رفتم اما هنوز هم نمی دانم چه واحدی باید پاس کنم تا با کلاس شوم!!!!!!!!

نویسنده :ویدا
تاریخ: شنبه سی و یکم خرداد 1393 ساعت: 20:11